Om oss

PV Kalkyl tillhandahåller branschanpassade kalkylprogram för byggplåt och ventilation samt PV Entreprenad för godkända kvalitets- och miljöplaner.

PV Kalkyl är en del av Plåt & Ventföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges plåtslageriföretag. Organisationen har cirka 900 medlemmar som sysselsätter omkring 5 000 anställda. Organisationen bildades 1900 och har sedan dess värnat yrkesskicklighet och tradition.

Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen ger dig och din personal många fördelar. Vi hjälper våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, förhandlar fram och tecknar branschens rikstäckande kollektivavtal om löner och allmänna bestämmelser. Medlemmarna får tillgång till kvalificerad rådgivning och information i branschfrågor.

Medlemskap i Plåt & Ventföretagen

Om du har frågor rörande ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen, kontakta vår medlemsservice på telefon: 08-762 75 94 medlem@pvforetagen.se

Frågor gällande PV Kalkyl

Kontakta Patrik Calén: patrik.calen@pvkalkyl.se, tel: 031-62 94 25